Loading
Skip to content
🚨 Free Shipping For Rewards Members - Claim up to 50% Off Today 🚨
🚨 Claim up to 50% Off Today 🚨

Betingelser og vilkår

Vilkår og betingelser

Denne vilkårene for tjenesteavtalen ("Vilkår") regulerer din bruk av Energy Commerce Elevation LLC ("www.gearelevation.com," "vi", "våre" eller "oss") nettsteder, merkede sider på tredjepartsplattformer (dvs. sosiale nettverkstjenester), mobilapplikasjoner og gjennom våre direktemarkedsføringskampanjer eller annen nettbasert kommunikasjon, så vel som offline gjennom vårt medlemsserviceteam, arrangementer, fysiske utsalgssteder og mobilmeldingstjenester (samlet, " Energy Commerce Elevation LLC”), og kjøpet ditt av medlemskapene og produktene som selges gjennom Energy Commerce Elevation LLC. Ved å bruke Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene godtar du, uten begrensning eller kvalifikasjoner, å være bundet av disse vilkårene og Energy Commerce Elevation LLCs personvernerklæring. Hvis du ikke er enig, vennligst ikke bruk Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene.

Energy Commerce Elevation LLC kan revidere disse vilkårene når som helst. Din fortsatte bruk av Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene vil bety at du godtar disse endringene, og du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Materialet som tilbys på Energy Commerce Elevation LLC Services er beskyttet av lov, inkludert, men ikke begrenset til, USAs opphavsrettslover og internasjonale traktater.

Begrepene «deg», «din», «bruker» og «brukere», som brukt her, refererer til alle enkeltpersoner og/eller enheter som har tilgang til Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene uansett årsak.

MERK: DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER EN VOLDGIFTSKLAUSUL OG FRASKRIVELSE AV KLASSEHANDLING, SOM PÅVIRKER HVORDAN TVISTER MED Energy Commerce Elevation LLC LØSES. VED Å GODKJENNER DISSE VILKÅRENE, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VOLDGIFTSBESTEMMELSEN (DEL 11). VENNLIGST LES DEN NØYE.


 1. KVALIFIKASJON. Du må være 18 år eller eldre for å besøke eller bruke Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene på noen måte. Ved å besøke Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene eller godta vilkårene, representerer og garanterer du overfor selskapet at du er 18 år eller eldre, og at du har rett, myndighet og kapasitet til å godta og overholde disse vilkårene. Du representerer også og garanterer overfor selskapet at du vil bruke Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene på en måte som er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

 1. BRUK AV Energy Commerce Elevation LLC-TJENESTER.

2.1 Bruksbegrensninger. Innholdet på Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene, som informasjon, tekst, bilder, grafikk, grensesnitt, fotografier, illustrasjoner, lyd- og videoklipp, varemerker, handel navn, tjenestemerker, logoer, informasjon innhentet fra Energy Commerce Elevation LLCs lisensgivere og annet materiale som vises gjennom Energy Commerce Elevation LLC Services (samlet kalt "Innholdet") er beskyttet av opphavsrett under både amerikanske og utenlandske lover. Tittelen til innholdet forblir hos Energy Commerce Elevation LLC. Enhver bruk av innholdet som ikke er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene er et brudd på disse vilkårene og kan bryte opphavsrett, varemerke og andre lover. Med unntak av det som er angitt her, kan intet av innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, publiseres på nytt, lastes ned, vises, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Energy Commerce Elevation LLC eller dets lisensgivere.

Energy Commerce Elevation LLC forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å nekte, avbryte, blokkere og/eller avslutte din bruk av, og tilgang til, Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene, eller deler av disse, på når som helst, uansett årsak eller uten grunn i det hele tatt, uten forvarsel eller varsel.

2.2 Brukerinnleveringer.   Energy Commerce Elevation LLC gjør ikke krav på eierskap av informasjon eller materiale en bruker gir til Energy Commerce Elevation LLC eller legger ut, laster opp, legger inn, sender inn eller overfører til VI-tjenestene («innlevering»)  Ved å lage en Innsending, du godtar at slik innsending er ikke-konfidensiell, ikke-proprietær og kan spres eller brukes av Energy Commerce Elevation LLC. Hvis du sender inn, gir du automatisk – eller garanterer at eieren av slikt innhold uttrykkelig har gitt – Energy Commerce Elevation LLC en royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, lage avledede verk fra, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, fremføre og vise innsendingen i et hvilket som helst medium eller medium, eller hvilken som helst form, format eller forum som nå er kjent eller senere utviklet. Til tross for det foregående, er ikke Energy Commerce Elevation LLC pålagt å bruke noen innsending.

Du er eneansvarlig for innsendingen din, konsekvensene av å sende inn en innsending og din tillit til eventuelle innleveringer. Energy Commerce Elevation LLC er ikke ansvarlig for konsekvensene av noen innsending. Energy Commerce Elevation LLC er ikke ansvarlig for screening eller overvåking av innsendinger til denne Energy Commerce Elevation LLC-tjenesten av brukere. Hvis varslet av en bruker om et bidrag som angivelig er i strid med disse vilkårene, kan Energy Commerce Elevation LLC undersøke påstanden og avgjøre i god tro og etter eget skjønn om en slik innsending skal fjernes. Energy Commerce Elevation LLC vil ikke ha noe ansvar eller ansvar overfor brukere for ytelse eller manglende utførelse av slike aktiviteter.

Energy Commerce Elevation LLC forbeholder seg retten (men er ikke forpliktet) til å: (a) ta opp dialogen om Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene; (b) undersøke en påstand om at en innsending ikke er i samsvar med disse vilkårene og bestemme etter eget skjønn å fjerne eller be om fjerning av innsendingen; (c) fjerne bidrag som er støtende, ulovlige, forstyrrende eller utdaterte, eller som på annen måte ikke overholder disse vilkårene; (d) avslutte en brukers tilgang til noen eller alle deler av Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene ved brudd på disse vilkårene eller loven; (e) overvåke, redigere eller avsløre ethvert bidrag; (f) redigere eller slette innsendinger som er lagt ut på Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene, uavhengig av om en slik innsending bryter disse vilkårene.

2.3 Din konto. Hvis du bruker Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet og for å begrense tilgangen til datamaskinen din. Du godtar å ta ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen din eller passordet ditt. Energy Commerce Elevation LLC forbeholder seg retten til å nekte tjenester, avslutte kontoer eller medlemskap, fjerne eller redigere innhold, eller kansellere bestillinger eller forsendelser etter eget skjønn.

3. SALGSVILKÅR 

3.1 Introduksjon. Energy Commerce Elevation LLC selger og distribuerer forskjellige detaljhandelsvarer ("Produktene") til sluttbrukerkunder som velger å kjøpe en gjentakende medlemskapsplan ("Medlemmer") for å få produktene sendt regelmessig etter en tidsplan for deres egne personlige, ikke -kommersiell bruk ("Medlemskapet"). Du kan ikke kjøpe produkter eller medlemskap for videre distribusjon eller videresalg eller for andre kommersielle eller forretningsmessige formål. Medlemskapet og alle tildelte rettigheter og privilegier er personlige og kan ikke overføres.

3.2 Gear Elevation Gold-produkter og produktpriser. Ved å merke av i denne boksen ved kassen godtar du at du melder deg på et medlemskap, og du vil bli belastet $15,99 én gang hver måned etter 30 dager, og vil ha tilgang til gratis produkter hver måned fra en rekke merker, bare dekker frakt. Du kan se gjeldende tilgjengelige gratisprodukter på https://gearelevationgold.co.

3.3 Behandling av bestillinger.Hvis det oppstår problemer med bestillingen din, eller med leveringsadressen eller betalingsmåten knyttet til medlemskapet ditt, og Energy Commerce Elevation LLC ikke klarer å løse problemet, kan vi varsle deg via e-post ved å bruke adressen knyttet til medlemskapet ditt. viktig at du holder informasjonen oppdatert med en nøyaktig e-postadresse som du sjekker regelmessig. Hvis det oppstår problemer med bestillingen din som vi ikke kan løse, kan bestillingen din bli kansellert og vi kan kanskje ikke behandle fremtidige restock-bokser før problemet er løst.

 4. MEDLEMSVILKÅR OG AVBESTILLINGSREGLER

4.1 Gjentakende medlemskap; Automatisk fornyelse. DU GODTAR OG GODTAR AT HVERT MEDLEMSKAP FORNYES AUTOMATISK MED MINDRE DU AVBRYTER DET ELLER VI SUSPENDERER ELLER AVSIGTER DET I OVERENSSTEMMELSE MED DISSE VILKÅRENE.

Energy Commerce Elevation LLC vil automatisk fornye medlemskapet ditt og belaste betalingsmåten du har valgt og, som autorisert av deg ved å godta automatisk fornyelse av medlemskapet ditt under medlemsregistreringsprosessen.

Din betalingsmåte vil bli belastet minst én hel virkedag før neste produktforsendelsesdato.

For å unngå å bli belastet, må du kansellere medlemskapet ditt i samsvar med avsnitt 4.3. Vi vil fortsette å fakturere betalingsmåten din med jevne mellomrom til du sier opp.

4.2 Pause og gjenoppta medlemskap; Fraktfrekvens. Medlemmer vil få tilsendt produkter basert på fraktfrekvensen og/eller leveringsdatoen som er valgt på kontoen deres.

For noen medlemmer kan Energy Commerce Elevation LLC tilby muligheten til å midlertidig pause medlemskapene deres ("pauseperiode"). I løpet av pauseperioden vil medlemmene forbli aktive medlemmer, men de vil ikke motta noen Energy Commerce Elevation LLC-produkter. Et medlems medlemskap kan plasseres på en pauseperiode for enten en, to eller tre måneders periode. I løpet av pauseperioden vil medlemmene forbli medlem av Energy Commerce Elevation LLC, fortsette å motta kommunikasjon fra Energy Commerce Elevation LLC via e-post, men vil ikke bli belastet for vedlikehold eller medlemsavgift. Medlemmer som er i en pauseperiode kan fortsette å motta VI-produkter ved å logge på kontoen sin og gjenoppta forsendelsen enten umiddelbart eller på den opprinnelige fakturadatoen. Du kan sende e-post med spørsmål om pauseperioden til oss på support@gearelevation.com.

4.3 Kansellering av medlemskap. Hvis du vil kansellere abonnementet ditt når som helst, vennligst send oss ​​en e-post på support@gearelevation.com eller ring oss på 888-353-8373. Avbestillingsforespørsler som sendes inn på denne måten, må mottas minst én hel virkedag før neste leveringsdato for å unngå å bli belastet. Kanselleringsforespørsler mottatt av CPI via andre kanaler kan ta opptil fem (5) virkedager å behandle. Hvis du har problemer, kan du sende oss en e-post på support@gearelevation.com

 


 1. ANSVAR TIL Energy Commerce Elevation LLC OG DETS LISENSGIVERE OG PARTNERE. Bruken av Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene eller innholdet skjer på egen risiko. Innholdet i Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene kan omfatte tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Energy Commerce Elevation LLC kan gjøre endringer eller forbedringer når som helst.

INNHOLDET I  Energy Commerce Elevation LLC-TJENESTER LEVERES "SOM DET ER" OG UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE. I FULLSTENDELSE TILLATELIG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRA VI SIG ALLE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Energy Commerce Elevation LLC GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I MATERIALET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT DEFEKTER VIL BLI RETTET, ELLER AT Energy Commerce Elevation LLC-TJENESTER ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG. KOMPONENTER.CPI GARANTERER ELLER GIR NOEN REPRESSENTASJONER ANGÅENDE BRUK AV ELLER RESULTATET AV BRUK AV INNHOLDET I CPI-TJENESTERNE I FORHOLD TIL DERES RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ELLER DU (OG IKKE ENTI COSTME Elevation LLC) AV ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON.

I FULLSTENDELSE TILLATELIG I HENHOLD TIL GJELVENDE LOV, PÅTAR Energy Commerce Elevation LLC INGEN ANSVAR, ENKEN I KONTRAKT ELLER ORGANISERING, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER PUNITIVE SKADER (UTENSKADELIG SKADE) FOR TAP AV FORVENTTE FORTJENESTER ELLER INNTEKT ELLER ANNET ØKONOMISK TAP I FORBINDELSE MED ELLER OPSTÅTT FRA ENHVER HANDLING ELLER UNDERLAVELSE FRA CPI, DETS AGENTER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, JOINT VENTURE PARTNERE, UAVHENGIGE ENTREPRENØRER SOM ET TILBEHANDLING AV EN PARTNER, AV ELLER I BRUDD MED DISSE VILKÅRENE ELLER PERSONVERN.


 1. KONTAKT MED TREDJEPARTER OG TREDJEPARTS NETTSTEDER. Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene kan inneholde hyperkoblinger til andre nettsteder og nettsider ("tredjepartssider"), så vel som til tekst, grafikk, videoer , bilder, musikk, lyder og informasjon som tilhører eller stammer fra andre tredjeparter (samlet kalt "tredjepartsapplikasjoner"). Selskapet undersøker, overvåker eller vurderer ingen tredjepartssider eller tredjepartsapplikasjoner for å sikre nøyaktighet, fullstendighet eller hensiktsmessighet. Selskapet er ikke ansvarlig for tredjepartssidene eller tredjepartsapplikasjoner som du får tilgang til via Energy Commerce Elevation LLC-tjenester. Du godtar at Energy Commerce Elevation LLC ikke skal ha noe ansvar med hensyn til tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av enhver handel mellom deg og en tredjepart, eller som et resultat av tilstedeværelsen av en slik tredjepart på Energy Commerce Elevation LLC Services.

Inkludering av hyperkoblinger til tredjepartssider eller tredjepartsapplikasjoner på Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene indikerer ikke selskapets godkjenning eller godkjenning av dette. Disse koblingene er kun gitt som en bekvemmelighet eller fordel for brukerne. Dine interaksjoner med en tredjepart på Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene, eller basert på en slik tredjeparts deltakelse eller tilstedeværelse på Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene, er utelukkende mellom deg og tredjeparten. Energy Commerce Elevation LLC gir ingen representasjoner eller garantier med hensyn til innholdet, eierskapet eller lovligheten til slike koblede tredjepartsnettsteder. Hvis du velger å forlate Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene for å få tilgang til tredjepartssider eller tredjepartsapplikasjoner, gjør du det på egen risiko.


 1. ERSTATNING. Du godtar å forsvare, skadesløs og holde Energy Commerce Elevation LLC, dets tilknyttede selskaper, lisensgivere, leverandører og tredjeparts tjenesteleverandører, og hver av deres respektive direktører, ledere, ansatte, entreprenører, agenter, etterfølgere og overdragere (samlet kalt "Consumer Products Innovations Parts") harmløse fra og mot alle krav, handlinger, krav, forpliktelser og forlik inkludert, uten begrensning, rimelige juridiske og regnskapsmessige gebyrer, som følge av eller påståtte som følge av, din bruk av Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene eller innholdet, eller ditt brudd på disse vilkårene. Energy Commerce Elevation LLC forbeholder seg retten til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra brukeren, i så fall vil brukeren samarbeide for å hevde tilgjengelige forsvar.

 1. ENDRING ELLER SUSPENSJON AV TJENESTERNE TJENESTER FOR Energy Commerce Elevation LLC. Du godtar at VI kan, etter eget skjønn og når som helst, endre, avbryte eller suspendere driften av VI-tjenestene, hvilken som helst del det eller noe innhold, midlertidig eller permanent, uten varsel eller ansvar overfor deg.VI skal til enhver tid ha rett til å overdra noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten ditt skriftlige samtykke på forhånd

 1. GENERELT. Energy Commerce Elevation LLC gjør ingen påstander om at innholdet er passende eller kan lastes ned utenfor USA. Tilgang til innholdet er kanskje ikke lovlig for enkelte personer eller i visse land. Hvis du får tilgang til Energy Commerce Elevation LLC-tjenester fra utenfor USA, gjør du det på egen risiko og er ansvarlig for overholdelse av lovene i din jurisdiksjon. Følgende bestemmelser overlever utløpet eller oppsigelsen av disse vilkårene uansett årsak: Ansvar til VI og dets lisensgivere og partnere, bruksbegrensninger, brukerinnleveringer, innsending av ideer, skadesløsholdelse, lovvalg, voldgift og gruppesøksmål, og fullstendig avtale .
 2. LOVVALG. Disse vilkårene styres i samsvar med lovene til Commonwealth of Pennsylvania, USA, uten hensyn til lovkonflikter. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene blir funnet å være ugyldig av en domstol som har kompetent jurisdiksjon, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene, som skal forbli i full kraft og virkning. Ingen fraskrivelse av noen av disse vilkårene skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av slike vilkår eller betingelser eller andre vilkår eller betingelser.

 1. OBLIGATORISK AVTALE FOR VOLDGIFT PÅ EN INDIVIDUELL BASIS; FRASKRIFTELSE AV KLASSE HANDLING. Les denne seksjon 11 ("voldgiftsavtale") nøye. Det er en del av kontrakten din med Energy Commerce Elevation LLC og påvirker rettighetene dine. Den inneholder prosedyrer for OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV KLASSESØK.

De fleste kundeproblemer kan løses raskt og til kundens tilfredshet ved å skrive til vår kundeserviceavdeling på support@gearelevation.com. I det usannsynlige tilfellet at kundeserviceavdelingen vår ikke er i stand til å løse en klage du måtte ha til din tilfredshet, regulerer vilkårene i denne seksjon 12 tvisteløsning mellom oss.

Gjelder for USA: Enhver og alle kontroverser, tvister, krav, tellinger, krav eller søksmål (inkludert tolkningen og omfanget av denne klausulen, og arbitrabiliteten av kontroversen, tvisten, kravet, teller, krav eller søksmål) mellom deg og selskapet eller selskapets ansatte, agenter, etterfølgere eller overdragere, skal utelukkende avgjøres gjennom bindende og konfidensiell voldgift, bortsett fra at du eller selskapet kan ta krav til småkravsdomstol hvis tvisten kvalifiserer for behandling av en slik domstol. I tillegg beholder hver part retten til å søke påbud eller andre rettferdige rettsmidler i en domstol med kompetent jurisdiksjon for å forhindre faktiske eller truede krenkelser, misbruk eller brudd på en parts opphavsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter eller andre immaterielle rettigheter.

Det er ingen dommer eller jury i voldgift, og voldgiftsprosedyrer er enklere og mer begrenset enn regler som gjelder i retten. DU ERKENDER OG GODTAR AT DU OG SELSKAPET, UNNTATT DE SMRE UNNTAKENE OVENFOR, GIR SEG GJORT DINE RETTIGHETER TIL Å STØKKE FOR DOMSTOLEN, INKLUDERT RETTIGHETER TIL Å MOTTA EN PRØVE AV JURYEN ELLER TIL Å DELTA SOM AKLASSIFISERT. , KLASSE-OMMELDENDE VOLDGIFT, PRIVAT ADVOKAT ELLER ANNEN REPRESENTATIV SAKSFERD.

Voldgift skal være underlagt U.S. Federal Arbitration Act og føderal voldgiftslov, og skal utføres av Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) i henhold til JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures med virkning fra 1. juli , 2014 ("JAMS-reglene") og som endret av denne avtalen for å arbitrere.JAMS-reglene, inkludert instruksjoner for å bringe voldgift, er tilgjengelig på nettstedet på http://wwwjamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. Minimumsstandardene er tilgjengelige på https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/.

Du og selskapet må rette seg etter disse reglene: (a) voldgiften skal gjennomføres på individuell basis og ikke i et gruppesøksmål, konsolidert eller representativt, og voldgiftsdommeren skal ikke tilkjenne lettelse for hele klassen; (b) Selskapet vil betale sine voldgiftskostnader slik det kreves av JAMS-reglene, og i tilfelle du er i stand til å demonstrere at kostnadene ved voldgift vil være uoverkommelige sammenlignet med kostnader ved rettssaker, vil selskapet betale så mye av voldgiften din innleverings- og høringsgebyrer som voldgiftsdommeren mener er nødvendig for å forhindre at voldgiften blir kostnadsoverkommelig sammenlignet med kostnadene ved rettstvister; (c) voldgiftsdommeren kan tildele individuell lettelse eller individuelle rettsmidler som er tillatt i henhold til gjeldende lov; og (d) hver side betaler sine egne advokatsalærer og kostnader med mindre kravet/kravene som er aktuelle tillater at den rådende parten får betalt sine salærer og saksomkostninger, og i slike tilfeller skal salærene og kostnadene som tilkjennes bestemmes av gjeldende lov.

Med unntak av underdel (a) i avsnittet ovenfor, hvis noen del av denne voldgiftsbestemmelsen anses ugyldig, ugjennomførbar eller ulovlig, skal resten av denne voldgiftsbestemmelsen forbli i kraft og tolkes i samsvar med med vilkårene som om den ugyldige, uhåndhevbare eller ulovlige bestemmelsen ikke var inneholdt. Hvis imidlertid underdel (a) i avsnittet ovenfor blir funnet ugyldig, ugjennomførbar eller ulovlig, skal hele denne voldgiftsbestemmelsen være ugyldig. Hvis et krav av en eller annen grunn fortsetter i retten i stedet for i voldgift, skal tvisten utelukkende bringes inn for statlig eller amerikansk føderal domstol i Pennsylvania.

Gjelder for Canada: Etter at det oppstår en tvist, kan partene som er involvert i tvisten bli enige om å løse tvisten ved hjelp av voldgift. Hvis partene velger å bruke voldgift, skal tvister henvises til ADR Institute of Canada. For en kopi av prosedyren for å sende inn et krav, eller for annen informasjon om denne organisasjonen, kontakt dem på følgende måte: www.adrcanada.ca.


 1. MERKNAD OG TA NED PROSEDYRER ELLER KRAV OM OPPHAVSRETTSINFORMASJON. Hvis du mener at et bidrag som er tilgjengelig på eller fra Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene krenker opphavsretten din, bør du varsle Energy Commerce Elevation LLC om kravet ditt om krenkelse i samsvar med prosedyrene nedenfor:

– Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som du mener er krenket. Vennligst beskriv verket, og om mulig inkludere en kopi eller plasseringen (f.eks. URL) til en autorisert versjon av verket;

- Identifikasjon av innsendingen som du mener krenker og plasseringen. Vennligst beskriv innsendingen, og gi oss dens URL eller annen relevant informasjon som gjør at vi kan finne innsendingen;

- Ditt navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) e-postadresse;

- En erklæring om at du har en god tro på at den klagede over bruken av verket ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven;

- En erklæring om at informasjonen du har oppgitt er nøyaktig, og som indikerer at "under straff for mened," du er opphavsrettseieren eller autorisert representant; og

- En signatur eller tilsvarende elektronisk fra rettighetshaveren eller autorisert representant.

Vi vil behandle hver melding om påståtte brudd som CPC mottar og iverksette passende tiltak i samsvar med gjeldende lover om immaterielle rettigheter. Et varsel om påstått brudd på opphavsretten skal sendes til CPCs opphavsrettsagent på support@gearelevation.com (emnelinje: "DMCA fjerningsforespørsel") Du kan også kontakte oss via e-post eller faks på:

Obs: Copyright Agent

Energy Commerce Elevation LLC


I et forsøk på å beskytte rettighetene til opphavsrettseiere, opprettholder Energy Commerce Elevation LLC en policy for oppsigelse, under passende omstendigheter, av brukere av Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene som er gjentatte overtredere.

  1. ATSKELBARHET. Hvis noen av disse vilkårene skal anses ugyldige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke håndhevbare, skal disse vilkårene anses som adskillelige og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av eventuelle gjenværende vilkår. Unnlatelse av at Energy Commerce Elevation LLC utøver eller håndhever noen rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse i det eller noe annet tilfelle.
  2. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER. Energy Commerce Elevation LLC skal til enhver tid ha rett til å overdra noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til vilkårene uten ditt skriftlige samtykke på forhånd.
  3. FULLSTENDIG AVTALE. Med unntak av det som er uttrykkelig gitt i en bestemt melding eller ansvarsfraskrivelse lagt ut av eller på vegne av Energy Commerce Elevation LLC på Energy Commerce Elevation LLC-tjenestene, vil disse tjenestevilkårene, inkludert personvernreglene, utgjør hele avtalen mellom deg og Energy Commerce Elevation LLC med hensyn til bruken av Energy Commerce Elevation LLCs tjenester og innhold.

 

  1. 1-års utvidet GARANTI.
 1. Vår 1-års utvidede garanti er underlagt følgende betingelser:

  a) Du må være den opprinnelige kjøperen (den originale fakturaen eller bestillings-e-posten kreves).
  b) Hvis produktet ditt har en defekt relatert til en produksjonssvikt, ikke slitasje.
  c) Du må ha kjøpt produktet direkte fra oss. (Kjøpsbevis vil kreves for å demonstrere kjøpets opprinnelse, f.eks. original faktura eller bestillings-e-post).

  Den 1-års utvidede garantien dekker ikke følgende:

  a) Rimelig slitasje.
  b) Feil stell, veksling, misbruk eller utilsiktet skade på produktet.
  c) Force majeure , slik som flom og jordskjelv.
  c) Ethvert reparasjonsarbeid utført av uautoriserte tredjeparter på produktene ugyldiggjør enhver garanti.

  Vi tar ikke noe ansvar for tredjepartsprodukter, det vil si at vi ikke refunderer skader på enheter som brukes sammen med produktene våre.

  Vårt ansvar skal være begrenset til reparasjon eller utskifting av produktet etter eget skjønn. Skulle det ikke være noe identisk produkt tilgjengelig, vil et passende alternativ som vi vurderer bli gitt. Skulle det ikke være noe alternativ tilgjengelig, kan vi gi en refusjon – beløpet som skal være kjøpsbeløpet.

  Denne garantien utelukker krav for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med garantiproblemet.

  Denne garantien påvirker ikke og kommer i tillegg til eventuelle lovfestede rettigheter du måtte ha under amerikansk lov.

  Kunder er forpliktet til å returnere produktet til oss på forespørsel på egen regning for inspeksjon, for å validere om produktet er kvalifisert for en erstatning i henhold til denne policyen.

  Erstatning

  Hvis vi anser at produktets defekt er dekket av garantien, vil vi sende et nytt produkt til deg innen 30 dager.

  Garhøyde

  Vilkår og betingelser for mobilmeldingstjeneste

  Sist oppdatert: 14.10.2021

  Gear Elevation-mobilmeldingstjenesten ("tjenesten") drives av [Energy Commerce Elevation LLC] ("Gear Elevation " , "vi" eller "oss").Din bruk av tjenesten utgjør din samtykke til disse vilkårene og betingelsene ("Mobilvilkår"). Vi kan endre eller kansellere tjenesten eller noen av dens funksjoner uten varsel. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, kan vi også endre disse mobilvilkårene når som helst, og din fortsatte bruk av tjenesten etter ikrafttredelsesdatoen for slike endringer vil utgjøre din aksept av slike endringer.

  Ved å samtykke til Gear Elevations SMS-/tekstmeldingstjeneste godtar du å motta tilbakevendende SMS-/tekstmeldinger med tjenesterelaterte [hvis du sender kampanjemeldinger: og kampanjer ] meldinger, inkludert [Hvis du sender transaksjonsmeldinger: oppdateringer, varsler og informasjon (f.eks. ordreoppdateringer, kontovarsler osv.) ] [Hvis du sender kampanjemeldinger: og kampanjer, spesialtilbud og andre markedsføringstilbud (f.eks. handlekurvpåminnelser)] fra og på vegne av Gear Elevation via tekstmeldinger via din trådløse leverandør til mobilnummeret du oppga, selv om mobilnummeret ditt er registrert på en hvilken som helst statlig eller føderal Ikke ring-liste. Tekstmeldinger kan sendes ved hjelp av et automatisk telefonoppringingssystem eller annen teknologi.

  Du forstår at du ikke trenger å registrere deg for dette programmet for å foreta kjøp, og ditt samtykke er ikke en betingelse for kjøp med Gear Elevation . Din deltakelse i dette programmet er helt frivillig.

  Vi tar ikke betalt for tjenesten, men du er ansvarlig for alle gebyrer og avgifter knyttet til tekstmeldinger som pålegges av din trådløse leverandør. Meldingsfrekvensen varierer. Standard meldings- og datatakster kan gjelde fra din trådløse leverandør. Sjekk mobilabonnementet ditt og kontakt din trådløse leverandør for detaljer. Du er alene ansvarlig for alle kostnader knyttet til SMS/tekstmeldinger, inkludert gebyrer fra din trådløse leverandør.

  Du kan velge bort tjenesten når som helst. [ [Hvis du sender i USA eller Canada] Tekst den enkelt nøkkelordkommandoen STOP til [sett inn avsendernummeret ditt] . [Hvis du sender med en alfanumerisk avsender-ID i Storbritannia eller Australia] Klikk på avmeldingskoblingen i en tekstmelding for å avbryte. ] Du vil motta en engangsbekreftelsestekstmelding for bortvalg. Ingen flere meldinger vil bli sendt til mobilenheten din, med mindre du har initiert det. Hvis du har abonnert på andre Gear Elevation-mobilmeldingsprogrammer og ønsker å kansellere, med mindre gjeldende lov krever noe annet, må du velge deg bort separat fra disse programmene ved å følge instruksjonene i deres respektive mobilvilkår. For servicestøtte eller assistanse, ring 888-353-8373 eller send e-post til support@gearelevation.com.

  Vi kan når som helst endre kortkoder eller telefonnummer vi bruker for å betjene tjenesten, og vil varsle deg om disse endringene. Du erkjenner at eventuelle meldinger, inkludert STOPP- eller HJELP-forespørsler, du sender til en kort kode eller telefonnummer vi har endret, kanskje ikke mottas, og vi vil ikke være ansvarlige for å etterkomme forespørsler i slike meldinger.

  De trådløse operatørene som støttes av tjenesten er ikke ansvarlige for forsinkede eller ikke-leverte meldinger. Du samtykker i å gi oss et gyldig mobilnummer. Hvis du får et nytt mobilnummer, må du registrere deg for programmet med ditt nye nummer.

  I den grad det er tillatt av gjeldende lov, godtar du at vi ikke vil være ansvarlige for mislykket, forsinket eller feilrettet levering av informasjon sendt gjennom tjenesten, eventuelle feil i slik informasjon og/eller handlinger du kan eller kan ikke stole på informasjonen eller tjenesten.

  Vi respekterer din rett til personvern. For å se hvordan vi samler inn og bruker din personlige informasjon, se vår personvernerklæring https://gearelevation.com/pages/privacy-policy.

   

.