Loading
Doorgaan naar inhoud
🚨 Free Shipping For Rewards Members - Claim up to 50% Off Today 🚨
🚨 Claim up to 50% Off Today 🚨

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Servicevoorwaardenovereenkomst ("Voorwaarden") is van toepassing op uw gebruik van websites van Energy Commerce Elevation LLC ("www.gearelevation.com", "wij", "onze" of "ons"), merkpagina's op platforms van derden (d.w.z. sociale netwerkdiensten), mobiele applicaties en via onze direct marketingcampagnes of andere online communicatie, evenals offline via ons Ledenserviceteam, evenementen, fysieke winkellocaties en mobiele berichtendiensten (gezamenlijk, “ Energy Commerce Elevation LLC") en uw aankoop van de lidmaatschappen en producten die worden verkocht via Energy Commerce Elevation LLC. Door de Energy Commerce Elevation LLC-services te gebruiken, gaat u ermee akkoord, zonder beperking of kwalificatie, gebonden te zijn aan deze voorwaarden en het privacybeleid van Energy Commerce Elevation LLC. Als u niet akkoord gaat, gebruik dan de Energy Commerce Elevation LLC Services niet.

Energy Commerce Elevation LLC kan deze voorwaarden op elk moment herzien. Als u de Energy Commerce Elevation LLC-services blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en dat u ermee instemt om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. De materialen die op de Energy Commerce Elevation LLC-services worden geleverd, zijn wettelijk beschermd, inclusief, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse auteursrechtwetten en internationale verdragen.

De termen "u", "uw", "gebruiker" en "gebruikers", zoals hierin gebruikt, verwijzen naar alle personen en/of entiteiten die om welke reden dan ook toegang hebben tot de Energy Commerce Elevation LLC-diensten.

LET OP: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN ARBITRAGECLAUSULE EN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE, DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE BESLISSING VAN GESCHILLEN MET Energy Commerce Elevation LLC. DOOR DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, GAAT U AKKOORD MET DE ARBITRAGEBEPALING (ARTIKEL 11). LEES HET AANDACHTIG DOOR.


 1. GESCHIKTHEID. U moet 18 jaar of ouder zijn om de Energy Commerce Elevation LLC-services op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken. Door de Energy Commerce Elevation LLC-services te bezoeken of de voorwaarden te accepteren, verklaart en garandeert u aan het bedrijf dat u 18 jaar of ouder bent en dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om akkoord te gaan met en zich te houden aan deze voorwaarden. U verklaart en garandeert het bedrijf ook dat u de Energy Commerce Elevation LLC-services zult gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. GEBRUIK VAN DE Energy Commerce Elevation LLCDIENSTEN.

2.1 Gebruiksbeperkingen. De inhoud van de Energy Commerce Elevation LLC Services, zoals informatie, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, interfaces, foto's, illustraties, audio- en videoclips, handelsmerken, handel namen, servicemerken, logo's, informatie verkregen van de licentiegevers van Energy Commerce Elevation LLC en alle andere materialen die worden weergegeven via de Energy Commerce Elevation LLC Services (gezamenlijk de "Inhoud") zijn auteursrechtelijk beschermd onder zowel Amerikaanse als buitenlandse wetten. De titel van de inhoud blijft bij Energy Commerce Elevation LLC. Elk gebruik van de Inhoud dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Voorwaarden, is een schending van deze Voorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Behalve zoals hierin vermeld, mag geen van de inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Energy Commerce Elevation LLC of haar licentiegevers.

Energy Commerce Elevation LLC behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw gebruik van en toegang tot de Energy Commerce Elevation LLC Services, of enig deel daarvan, te weigeren, te beëindigen, te blokkeren en/of te beëindigen op op elk moment, om welke reden dan ook of zonder enige reden, zonder voorafgaande kennisgeving of enige kennisgeving.

2.2 Gebruikersinzendingen.   Energy Commerce Elevation LLC claimt geen eigendom van informatie of materiaal dat een gebruiker verstrekt aan Energy Commerce Elevation LLC of post, uploadt, invoert, indient of verzendt naar de VI-services ("Inzending")  Door een Indiening, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke indiening niet-vertrouwelijk en niet-eigendom is en mag worden verspreid of gebruikt door Energy Commerce Elevation LLC. Als u een Inzending doet, verleent u automatisch - of garandeert u dat de eigenaar van dergelijke inhoud uitdrukkelijk heeft verleend - aan Energy Commerce Elevation LLC een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken van, wijzigen, de Inzending publiceren, bewerken, vertalen, distribueren, uitvoeren en weergeven in elk medium of medium, of in elke vorm, formaat of forum dat nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld. Niettegenstaande het voorgaande is Energy Commerce Elevation LLC niet verplicht om een ​​Inzending te gebruiken.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Inzending, de gevolgen van het doen van een Inzending en uw vertrouwen op eventuele Inzendingen. Energy Commerce Elevation LLC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een Inzending. Energy Commerce Elevation LLC is niet verantwoordelijk voor het screenen of monitoren van inzendingen die door gebruikers aan deze Energy Commerce Elevation LLC-services zijn gedaan. Indien door een gebruiker op de hoogte gesteld van een Inzending die naar verluidt in strijd is met deze Voorwaarden, kan Energy Commerce Elevation LLC de bewering onderzoeken en te goeder trouw en naar eigen goeddunken bepalen of een dergelijke Inzending moet worden verwijderd. Energy Commerce Elevation LLC is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens gebruikers voor het wel of niet uitvoeren van dergelijke activiteiten.

Energy Commerce Elevation LLC behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om: (a) de dialoog over de Energy Commerce Elevation LLC-diensten op te nemen; (b) een bewering onderzoeken dat een Inzending niet voldoet aan deze Voorwaarden en naar eigen goeddunken bepalen om de Inzending te verwijderen of te verzoeken om verwijdering; (c) Inzendingen verwijderen die beledigend, illegaal, storend of verouderd zijn, of die anderszins niet voldoen aan deze Voorwaarden; (d) de toegang van een gebruiker tot een of alle delen van de Energy Commerce Elevation LLC-services beëindigen bij een schending van deze voorwaarden of de wet; (e) een Inzending controleren, bewerken of openbaar maken; (f) een Inzending die is geplaatst op de Energy Commerce Elevation LLC Services, bewerken of verwijderen, ongeacht of een dergelijke Inzending in strijd is met deze Voorwaarden.

2.3 Uw account. Als u de Energy Commerce Elevation LLC Services gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Energy Commerce Elevation LLC behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts of lidmaatschappen te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen of verzendingen te annuleren.

3. VERKOOPVOORWAARDEN

3.1 Inleiding. Energy Commerce Elevation LLC verkoopt en distribueert verschillende detailhandelsgoederen (de "Producten") aan eindgebruikers die ervoor kiezen om een ​​terugkerend lidmaatschapsplan te kopen ("Leden") om de Producten regelmatig volgens een schema te laten verzenden voor hun eigen persoonlijke, niet -commercieel gebruik (het “Lidmaatschap”). U mag geen Producten of Lidmaatschappen kopen voor verdere distributie of wederverkoop of voor enig ander commercieel of zakelijk doel. Het lidmaatschap en alle verleende rechten en privileges zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.2 Gear Elevation GoldProducten en productprijzen. Door dit vakje aan te vinken bij het afrekenen, ga je ermee akkoord dat je je aanmeldt voor een lidmaatschap en dat er na 30 dagen Ă©Ă©n keer per maand $ 15,99 in rekening wordt gebracht en dat je elke maand toegang hebt tot gratis producten van verschillende merken, alleen verzendkosten. U kunt de huidige beschikbare gratis producten bekijken op https://gearelevationgold.co.

3.3 Bestellingen verwerken.Als er zich problemen voordoen met uw bestelling, of met het verzendadres of de betalingsmethode die aan uw lidmaatschap is gekoppeld, en Energy Commerce Elevation LLC niet in staat is om het probleem op te lossen, kunnen we u per e-mail op de hoogte stellen met het adres dat aan uw lidmaatschap is gekoppeld. belangrijk dat u uw informatie actueel houdt met een correct e-mailadres dat u regelmatig controleert. Als er zich problemen voordoen met uw bestelling die we niet kunnen oplossen, kan uw bestelling worden geannuleerd en kunnen we toekomstige herbevoorradingsdozen mogelijk niet verwerken totdat het probleem is opgelost.

 4. LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN EN ANNULERINGSBELEID

4.1 Terugkerend lidmaatschap; Automatische Vernieuwing. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELK LIDMAATSCHAP AUTOMATISCH WORDT VERLENGD, TENZIJ U HET ANNULEERT OF WIJ OPSCHORTEN OF BEINDIGEN OVEREENKOMSTIG DEZE VOORWAARDEN.

Energy Commerce Elevation LLC zal uw lidmaatschap automatisch verlengen en de door u gekozen betalingsmethode in rekening brengen, zoals door u geautoriseerd door akkoord te gaan met de automatische verlenging van uw lidmaatschap tijdens het aanmeldingsproces voor leden.

Uw betaalmethode wordt ten minste Ă©Ă©n volledige werkdag voorafgaand aan de volgende verzenddatum van uw product in rekening gebracht.

Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht, moet u uw lidmaatschap annuleren in overeenstemming met sectie 4.3. We blijven uw betaalmethode periodiek factureren totdat u annuleert.

4.2 Lidmaatschap onderbreken en hervatten; Verzendfrequentie. Leden ontvangen producten op basis van de verzendfrequentie en/of verzenddatum die in hun account is gekozen.

Voor sommige leden kan Energy Commerce Elevation LLC de mogelijkheid bieden om hun lidmaatschap tijdelijk te onderbreken ("pauzeperiode"). Tijdens de pauzeperiode blijven leden actieve leden, maar ontvangen ze geen producten van Energy Commerce Elevation LLC. Het Lidmaatschap van een Lid kan op een Pauzeperiode worden geplaatst voor een periode van Ă©Ă©n, twee of drie maanden. Tijdens de Pauzeperiode blijven Leden lid van Energy Commerce Elevation LLC, blijven ze berichten van Energy Commerce Elevation LLC ontvangen via e-mail, maar worden er geen onderhouds- of lidmaatschapskosten in rekening gebracht. Leden die zich in een Pauzeperiode bevinden, kunnen de ontvangst van VI-producten hervatten door in te loggen op hun account en de verzending onmiddellijk of op hun oorspronkelijke factuurdatum te hervatten. U kunt vragen over de Pauzeperiode naar ons e-mailen op support@gearelevation.com.

4.3 Opzegging lidmaatschap. Als u uw abonnement op elk gewenst moment wilt annuleren, stuur dan een e-mail naar support@gearelevation.com of bel ons op 888-353-8373. Annuleringsverzoeken die op deze manier worden ingediend, moeten ten minste één volledige werkdag vóór uw volgende verzenddatum zijn ontvangen om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht. Annuleringsverzoeken die CPI via andere kanalen ontvangt, kunnen tot vijf (5) werkdagen in beslag nemen om te verwerken. Als u problemen ondervindt, kunt u ons een e-mail sturen op support@gearelevation.com

 


 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN Energy Commerce Elevation LLC EN HAAR LICENTIEGEVERS EN PARTNERS. Het gebruik van de Energy Commerce Elevation LLC Services of de Inhoud is op eigen risico. De inhoud van de Energy Commerce Elevation LLC-services kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Energy Commerce Elevation LLC kan te allen tijde wijzigingen of verbeteringen aanbrengen.

DE INHOUD VAN DE SERVICES VAN Energy Commerce Elevation LLC WORDT GELEVERD 'AS IS' EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST VI ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. Energy Commerce Elevation LLC GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN HET MATERIAAL ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SERVICES VAN Energy Commerce Elevation LLC OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT OF ANDERS VRIJ ZIJN COMPONENTEN.CPI GARANDEERT OF DOET GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD IN DE CPI-DIENSTEN IN VERBAND MET DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS DAT U (EN NIET Energy Commerce Elevation LLC) HET GEHELE VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANVAARDT Energy Commerce Elevation LLC GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID, ZOWEL IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE SCHADE, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN (SCHADE) VOOR VERLIES VAN VERWACHTE WINST OF INKOMSTEN OF ANDERE ECONOMISCH VERLIES IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT ENIGE HANDELING OF NALATEN DOOR CPI, HAAR AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, JOINT VENTURE PARTNERS, ONAFHANKELIJKE AANNEMERS OF NIET-GERICHTE PARTIJEN VAN DERDE VAN OF IN STRIJD MET DEZE VOORWAARDEN OF HET PRIVACYBELEID.


 1. CONTACT MET DERDEN EN WEBSITES VAN DERDEN. De Energy Commerce Elevation LLC-diensten kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites en webpagina's ("pagina's van derden"), evenals naar tekst, afbeeldingen, video's , afbeeldingen, muziek, geluiden en informatie die toebehoort aan of afkomstig is van andere derden (gezamenlijk "Toepassingen van derden"). Het bedrijf onderzoekt, controleert of beoordeelt geen pagina's van derden of applicaties van derden om hun nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid te waarborgen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de pagina's van derden of applicaties van derden die toegankelijk zijn via de Energy Commerce Elevation LLC-services. U stemt ermee in dat Energy Commerce Elevation LLC niet aansprakelijk is met betrekking tot verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van transacties tussen u en een derde partij, of als gevolg van de aanwezigheid van een dergelijke derde partij op de Energy Commerce Elevation LLC Services.

Het opnemen van hyperlinks naar pagina's van derden of toepassingen van derden op de Energy Commerce Elevation LLC-services betekent niet dat het bedrijf dit goedkeurt of onderschrijft. Deze links worden uitsluitend aangeboden als gemak of voordeel voor gebruikers. Uw interacties met een derde partij op de Energy Commerce Elevation LLC Services, of gebaseerd op de deelname of aanwezigheid van een dergelijke derde partij op de Energy Commerce Elevation LLC Services, zijn uitsluitend tussen u en de derde partij. Energy Commerce Elevation LLC geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud, eigendom of wettigheid van een dergelijke gelinkte website van derden. Als u ervoor kiest om de Energy Commerce Elevation LLC-services te verlaten om toegang te krijgen tot pagina's van derden of toepassingen van derden, doet u dit op eigen risico.


 1. VRIJWARING. U stemt ermee in om Energy Commerce Elevation LLC, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers, leveranciers en externe dienstverleners, en elk van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, contractanten, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk de "Consumer Products Innovations-partijen") vrijwaren van en tegen alle claims, acties, eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief, maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen, die voortvloeien uit of vermeende als gevolg van uw gebruik van de Energy Commerce Elevation LLC-diensten of inhoud, of uw schending van deze voorwaarden. Energy Commerce Elevation LLC behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door de gebruiker, in welk geval de gebruiker zal meewerken aan het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

 1. WIJZIGING OF OPSCHORTING VAN DE SERVICES VAN Energy Commerce Elevation LLC. U gaat ermee akkoord dat VI, naar eigen goeddunken en op elk moment, de werking van de VI-services kan wijzigen, stopzetten of opschorten daarvan of enige Inhoud, tijdelijk of permanent, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.VI heeft te allen tijde het recht om zijn rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming

 1. ALGEMEEN. Energy Commerce Elevation LLC beweert niet dat de inhoud geschikt is of kan worden gedownload buiten de Verenigde Staten van Amerika. Toegang tot de inhoud is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Energy Commerce Elevation LLC-services van buiten de Verenigde Staten gebruikt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. De volgende bepalingen blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze voorwaarden om welke reden dan ook: aansprakelijkheid van VI en haar licentiegevers en partners, gebruiksbeperkingen, gebruikersinzendingen, indiening van ideeën, schadevergoeding, rechtskeuze, arbitrage en vrijstelling van collectieve vorderingen en volledige overeenkomst .
 2. RECHTSKEUZE. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het Gemenebest van Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van een van deze voorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of enige andere voorwaarde of voorwaarde.

 1. VERPLICHTE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS; AFSTAND VAN KLASSE ACTIE. Lees deze Sectie 11 (“Arbitrageovereenkomst”) aandachtig door. Het maakt deel uit van uw contract met Energy Commerce Elevation LLC en is van invloed op uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE.

De meeste problemen van klanten kunnen snel en naar tevredenheid van de klant worden opgelost door te schrijven naar onze klantenservice via support@gearelevation.com. In het onwaarschijnlijke geval dat onze klantenservice uw klacht niet naar tevredenheid kan oplossen, zijn de voorwaarden van dit artikel 12 van toepassing op de geschillenbeslechting tussen ons.

Van toepassing op de Verenigde Staten: alle controverses, geschillen, eisen, tellingen, claims of rechtsgronden (inclusief de interpretatie en reikwijdte van deze clausule en de arbitrage van de controverse, het geschil, de eis, tellingen, vorderingen of rechtsvorderingen) tussen u en het bedrijf of de werknemers, agenten, opvolgers of rechtverkrijgenden van het bedrijf, worden uitsluitend beslecht door middel van bindende en vertrouwelijke arbitrage, behalve dat u of het bedrijf vorderingen kunnen indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen indien het geschil komt voor behandeling door een dergelijke rechtbank in aanmerking. Bovendien behoudt elke partij het recht om een ​​gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding te vragen bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij te voorkomen.

Er is geen rechter of jury in arbitrage en arbitrageprocedures zijn eenvoudiger en beperkter dan de regels die in de rechtbank gelden. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U EN HET BEDRIJF, BEHALVE DE SMALLE UITZONDERINGEN BOVENSTAANDE, ELK AFSTAND DOEN VAN UW RECHTEN OM VOOR DE RECHTBANK TE KOMEN, MET INBEGRIP VAN HET RECHT OM EEN JURYPROCES OF DEELNAME ALS Eiseres of een KLASSIEKE LID , KLASSIEKE ARBITRAGE, PRIVÉ ADVOCAAT-ALGEMENE ACTIE, OF ENIGE ANDERE VERTEGENWOORDIGERSPROCEDURE.

Arbitrage is onderworpen aan de Amerikaanse Federal Arbitration Act en de federale arbitragewet, en zal worden uitgevoerd door Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures die van kracht zijn op 1 juli , 2014 (de "JAMS-regels") en zoals gewijzigd door deze overeenkomst om te arbitreren.De JAMS-regels, inclusief instructies voor het instellen van arbitrage, zijn beschikbaar op de website op http://wwwjamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. De minimumnormen zijn beschikbaar op https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/.

U en het bedrijf moeten zich aan deze regels houden: (a) de arbitrage wordt uitgevoerd op individuele basis en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering en de arbiter zal geen groepsbrede schadevergoeding toekennen; (b) het Bedrijf zal zijn arbitragekosten betalen zoals vereist door de JAMS-regels, en in het geval dat u kunt aantonen dat de arbitragekosten te hoog zijn in vergelijking met de proceskosten, zal het Bedrijf zoveel mogelijk van uw arbitrage betalen indienings- en hoorzittingskosten die naar het oordeel van de arbiter noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de arbitrage onbetaalbaar wordt in vergelijking met de kosten van een proces; (c) de arbiter kan alle individuele voorzieningen of individuele rechtsmiddelen toekennen die zijn toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; en (d) elke partij betaalt zijn of haar eigen advocatenhonoraria en -kosten, tenzij de claim(s) in kwestie toestaan ​​dat de winnende partij wordt betaald haar honoraria en proceskosten, en in dat geval worden de honoraria en kosten toegekend worden bepaald door de toepasselijke wetgeving.

Met uitzondering van subdeel (a) in de bovenstaande paragraaf, als enig deel van deze arbitragebepaling ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt geacht, blijft het saldo van deze arbitragebepaling van kracht en wordt geĂŻnterpreteerd in overeenstemming met met zijn voorwaarden alsof de ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling niet is opgenomen. Indien echter subdeel (a) in de bovenstaande paragraaf ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, dan is het geheel van deze arbitragebepaling nietig. Als een vordering om welke reden dan ook voor de rechtbank wordt gebracht in plaats van via arbitrage, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de staats- of Amerikaanse federale rechtbank in Pennsylvania.

Van toepassing op Canada: nadat een geschil is ontstaan, kunnen de bij het geschil betrokken partijen overeenkomen het geschil op te lossen door middel van arbitrage. Als de partijen ervoor kiezen om gebruik te maken van arbitrage, zullen geschillen worden voorgelegd aan het ADR Institute of Canada. Neem voor een kopie van de procedure voor het indienen van een claim of voor andere informatie over deze organisatie als volgt contact met hen op: www.adrcanada.ca.


 1. PROCEDURES VOOR KENNISGEVING EN UITVOERING OF CLAIMS VAN AUTEURSRECHTINFORMATIE. Als u van mening bent dat een Inzending die toegankelijk is op of vanaf de Energy Commerce Elevation LLC Services inbreuk maakt op uw auteursrecht, dient u Energy Commerce Elevation LLC op de hoogte te stellen van uw inbreukclaim volgens onderstaande procedures:

- Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat er inbreuk op wordt gemaakt. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijv. URL) van een geautoriseerde versie van het werk toe;

- Identificatie van de inzending waarvan u denkt dat deze inbreuk maakt en de locatie ervan. Beschrijf de inzending en geef ons de URL of andere relevante informatie waarmee we de inzending kunnen vinden;

- Uw naam, adres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres;

- Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het geklaagde gebruik van het werk niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

- Een verklaring dat de door u verstrekte informatie juist is en aangeeft dat u “op straffe van meineed” de eigenaar van het auteursrecht of de gemachtigde vertegenwoordiger bent; en

- Een handtekening of het elektronische equivalent van de auteursrechthouder of gemachtigde vertegenwoordiger.

We zullen elke kennisgeving van vermeende inbreuk die CPC ontvangt, verwerken en passende maatregelen nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom. Een melding van beweerde auteursrechtschending moet worden gemaild naar de auteursrechtagent van CPC op support@gearelevation.com (onderwerpregel: "DMCA Takedown Request") U kunt ook per post of fax contact met ons opnemen op:

Let op: Copyright Agent

Energy Commerce Elevation LLC


In een poging om de rechten van auteursrechteigenaren te beschermen, hanteert Energy Commerce Elevation LLC een beleid voor de beëindiging, in passende omstandigheden, van gebruikers van de Energy Commerce Elevation LLC-services die herhaaldelijk inbreuk maken.

  1. SCHEIDBAARHEID. Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, worden die voorwaarden als scheidbaar beschouwd en hebben ze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende termijnen. Het nalaten van Energy Commerce Elevation LLC om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling in dat of enig ander geval.
  2. OVERDRACHT VAN RECHTEN. Energy Commerce Elevation LLC heeft te allen tijde het recht om zijn rechten of verplichtingen onder de Voorwaarden over te dragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.
  3. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in een bepaalde kennisgeving of disclaimer geplaatst door of namens Energy Commerce Elevation LLC op de Energy Commerce Elevation LLC Services, deze Servicevoorwaarden, inclusief het Privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Energy Commerce Elevation LLC met betrekking tot het gebruik van de Energy Commerce Elevation LLC Services en Inhoud.

 

  1. 1 jaar verlengde GARANTIE.
 1. Onze 1 jaar verlengde garantie is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

  a) U moet de oorspronkelijke koper zijn (de originele factuur of e-mail van de bestelling is vereist).
  b) Als uw product een defect heeft dat verband houdt met een productiefout, niet slijtage.
  c) U moet het product rechtstreeks bij ons hebben gekocht. (Er is een aankoopbewijs nodig om de herkomst van de aankoop aan te tonen, bijvoorbeeld de originele factuur of de e-mail van de bestelling).

  De verlengde garantie van 1 jaar dekt niet het volgende:

  a) Normale slijtage.
  b) Onjuist onderhoud, wijziging, verkeerd gebruik of onopzettelijke schade aan het product.
  c) Overmacht , zoals overstromingen en aardbevingen.
  c) Bij reparatiewerkzaamheden door onbevoegde derden aan de producten vervalt elke garantie.

  We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor producten van derden, d.w.z. we vergoeden geen schade aan apparaten die samen met onze producten worden gebruikt.

  Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot de reparatie of vervanging van het product naar eigen goeddunken. Mocht er geen identiek product beschikbaar zijn, dan zal er voor een passend alternatief naar ons oordeel worden gezorgd. Als er geen alternatief beschikbaar is, kunnen we een terugbetaling toekennen - het bedrag is het aankoopbedrag.

  Deze garantie sluit claims uit voor incidentele of gevolgschade in verband met het garantieprobleem.

  Deze garantie heeft geen invloed op en vormt een aanvulling op eventuele wettelijke rechten die u mogelijk heeft onder de Amerikaanse wetgeving.

  Klanten zijn verplicht om het product op verzoek en op eigen kosten aan ons terug te sturen voor inspectie, om te valideren of het product in aanmerking komt voor vervanging onder dit beleid.

  Vervanging

  Als we van mening zijn dat het defect van uw product onder de garantie valt, sturen we u binnen 30 dagen een nieuw product.

  Versnellingshoogte

  Algemene voorwaarden voor mobiele berichtenservice

  Laatst bijgewerkt: 14-10-2021

  De Gear Elevation mobiele berichtenservice (de "Service") wordt beheerd door [Energy Commerce Elevation LLC] ("Gear Elevation", "wij" of "ons").Uw gebruik van de Service houdt in dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden (“Mobiele voorwaarden”). We kunnen de Service of een van de functies ervan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of annuleren. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kunnen we deze Mobiele Voorwaarden ook op elk moment wijzigen en als u de Service blijft gebruiken na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

  Door in te stemmen met de sms-/sms-service van Gear Elevation, gaat u ermee akkoord terugkerende sms-/sms-berichten te ontvangen met servicegerelateerde [als u promotionele berichten verzendt: en promotionele] berichten, inclusief [Als u transactieberichten verzendt: updates, waarschuwingen en informatie (bijv. orderupdates, accountwaarschuwingen, enz.) ] [Als u promotionele berichten verstuurt: en promoties, specials en andere marketingaanbiedingen (bijv. winkelwagenherinneringen)] van en namens Gear Elevation via sms-berichten via uw draadloze provider naar het mobiele nummer dat u hebt opgegeven, zelfs als uw mobiele nummer is geregistreerd op een staats- of federale niet-bellijst. Tekstberichten kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem of andere technologie.

  U begrijpt dat u zich niet hoeft aan te melden voor dit programma om aankopen te doen, en uw toestemming is geen voorwaarde voor enige aankoop bij Gear Elevation. Uw deelname aan dit programma is geheel vrijwillig.

  We brengen geen kosten in rekening voor de Service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met sms-berichten die door uw draadloze provider worden opgelegd. De frequentie van berichten varieert. Standaardtarieven voor berichten en data kunnen van toepassing zijn van uw draadloze provider. Controleer uw mobiele abonnement en neem contact op met uw draadloze provider voor meer informatie. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot sms-/sms-berichten, inclusief kosten van uw draadloze provider.

  U kunt zich op elk moment afmelden voor de Service. [ [Als u verzendt in de VS of Canada] Sms de enkele trefwoordopdracht STOP naar [vul uw verzendnummer in] . [Als u verzendt met een alfanumerieke afzender-ID in het VK of Australië] Klik op de afmeldlink in een tekstbericht om te annuleren. ] U ontvangt een eenmalige opt-out-bevestigings-sms. Er worden geen verdere berichten naar uw mobiele apparaat verzonden, tenzij u dit zelf heeft geïnitieerd. Als u zich hebt geabonneerd op andere mobiele berichtenprogramma's van Gear Elevation en u wilt annuleren, tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist, moet u zich afzonderlijk van die programma's afmelden door de instructies in hun respectieve mobiele voorwaarden te volgen. Bel voor serviceondersteuning of assistentie 888-353-8373 of e-mail support@gearelevation.com.

  We kunnen elke korte code of elk telefoonnummer dat we gebruiken om de Service te bedienen op elk moment wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen. U erkent dat alle berichten, inclusief eventuele STOP- of HELP-verzoeken, die u naar een door ons gewijzigde verkorte code of telefoonnummer stuurt, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het honoreren van verzoeken die in dergelijke berichten worden gedaan.

  De draadloze providers die door de Service worden ondersteund, zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. U gaat ermee akkoord ons een geldig mobiel nummer te verstrekken. Als u een nieuw mobiel nummer krijgt, moet u zich met uw nieuwe nummer aanmelden voor het programma.

  Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van informatie die via de Service is verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet vertrouwen op de informatie of de Dienst.

  We respecteren uw recht op privacy. Raadpleeg onze privacyverklaring https://gearelevation.com/pages/privacy-policy.

  om te zien hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

   

.