Loading
Skip to content
🚨 Free Shipping For Rewards Members - Claim up to 50% Off Today 🚨
🚨 Claim up to 50% Off Today 🚨

Allmänna Villkor

Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av Energy Commerce Elevation LLC ("www.gearelevation.com", "vi", "vår" eller "oss") webbplatser, varumärkessidor på tredjepartsplattformar (d.v.s. sociala nätverkstjänster), mobilapplikationer och genom våra direktmarknadsföringskampanjer eller annan onlinekommunikation, såväl som offline via vårt medlemsserviceteam, evenemang, fysiska återförsäljarplatser och mobila meddelandetjänster (tillsammans, " Energy Commerce Elevation LLC”), och ditt köp av medlemskap och produkter som säljs genom Energy Commerce Elevation LLC. Genom att använda Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna samtycker du, utan begränsning eller kvalifikationer, att vara bunden av dessa villkor och Energy Commerce Elevation LLCs integritetspolicy. Om du inte håller med, använd inte Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna.

Energy Commerce Elevation LLC kan revidera dessa villkor när som helst. Din fortsatta användning av Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna innebär att du accepterar dessa ändringar, och du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Materialet som tillhandahålls på Energy Commerce Elevation LLC Services är skyddat av lag, inklusive, men inte begränsat till, USA:s upphovsrättslagar och internationella fördrag.

Termen "du", "din", "användare" och "användare", som de används häri, hänvisar till alla individer och/eller enheter som har tillgång till Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna av någon anledning.

OBSERVERA: DESSA VILLKOR INNEHÅLLER EN SKILJEKLAUSUL OCH AVSTÅND AV CLASS ACTION, SOM PÅVERKAR HUR TVISTER MED Energy Commerce Elevation LLC LÖSES. GENOM ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV SKILJEDOMSBESTÄMMELSEN (AVSNITT 11). LÄS DEN NOGGRANT.


 1. BEHÖRIGHET. Du måste vara 18 år eller äldre för att besöka eller använda Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna på något sätt. Genom att besöka Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna eller acceptera villkoren, representerar och garanterar du företaget att du är 18 år eller äldre, och att du har rätt, auktoritet och kapacitet att acceptera och följa dessa villkor. Du representerar och garanterar också företaget att du kommer att använda Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna på ett sätt som är förenligt med alla tillämpliga lagar och förordningar.

 1. ANVÄNDNING AV Energy Commerce Elevation LLC-TJÄNSTERNA.

2.1 Användningsbegränsningar. Innehållet på Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna, såsom information, text, bilder, grafik, gränssnitt, fotografier, illustrationer, ljud- och videoklipp, varumärken, handel namn, servicemärken, logotyper, information erhållen från Energy Commerce Elevation LLC:s licensgivare och allt annat material som visas genom Energy Commerce Elevation LLC Services (sammantaget, "Innehållet") skyddas av upphovsrätt enligt både amerikansk och utländsk lag. Äganderätten till innehållet kvarstår hos Energy Commerce Elevation LLC. All användning av innehållet som inte uttryckligen tillåts av dessa villkor är ett brott mot dessa villkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Förutom vad som anges häri får inget av innehållet kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Energy Commerce Elevation LLC eller dess licensgivare.

Energy Commerce Elevation LLC förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, vägra, avbryta, blockera och/eller avsluta din användning av och tillgång till Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna, eller någon del därav, på när som helst, av någon anledning eller utan anledning alls, utan föregående meddelande eller något meddelande.

2.2 Användarbidrag.   Energy Commerce Elevation LLC gör inte anspråk på äganderätten till någon information eller material som en användare tillhandahåller till Energy Commerce Elevation LLC eller lägger upp, laddar upp, matar in, skickar in eller överför till VI-tjänsterna (”Sändning”)  Genom att göra en Inlämning, du samtycker till att sådan inlämning är icke-konfidentiell, icke-proprietär och kan spridas eller användas av Energy Commerce Elevation LLC. Om du gör en inlämning beviljar du automatiskt – eller garanterar att ägaren till sådant innehåll uttryckligen har beviljat – Energy Commerce Elevation LLC en royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomspännande icke-exklusiv licens att använda, reproducera, skapa härledda verk från, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, framföra och visa inlämningen i vilket media eller medium som helst, eller någon form, format eller forum som nu är känt eller utvecklats härefter. Trots det föregående behöver Energy Commerce Elevation LLC inte använda någon inlämning.

Du är ensam ansvarig för din inlämning, konsekvenserna av att göra en inlämning och din tillit till eventuella inlämningar. Energy Commerce Elevation LLC ansvarar inte för konsekvenserna av någon inlämning. Energy Commerce Elevation LLC ansvarar inte för screening eller övervakning av inlagor som görs till dessa Energy Commerce Elevation LLC-tjänster av användare. Om en användare meddelas om en inlämning som påstås bryta mot dessa villkor, kan Energy Commerce Elevation LLC undersöka anklagelsen och i god tro och efter eget gottfinnande avgöra huruvida en sådan inlämning ska tas bort. Energy Commerce Elevation LLC kommer inte att ha något ansvar eller ansvar gentemot användarna för utförandet eller uteblivet utförandet av sådana aktiviteter.

Energy Commerce Elevation LLC förbehåller sig rätten (men är inte skyldig) att: (a) spela in dialogen om Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna; (b) undersöka ett påstående om att en inlämning inte följer dessa villkor och besluta efter eget gottfinnande att ta bort eller begära borttagning av inlämningen; (c) ta bort inlägg som är kränkande, olagliga, störande eller föråldrade, eller som på annat sätt inte följer dessa villkor; (d) avsluta en användares åtkomst till någon eller alla delar av Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna vid eventuella brott mot dessa villkor eller lagen; (e) övervaka, redigera eller avslöja någon inlämning; (f) redigera eller ta bort någon inlämning som publicerats på Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna, oavsett om sådan inlämning bryter mot dessa villkor.

2.3 Ditt konto. Om du använder Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna är du ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Energy Commerce Elevation LLC förbehåller sig rätten att vägra tjänster, avsluta konton eller medlemskap, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar eller leveranser efter eget gottfinnande.

3. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 

3.1 Introduktion. Energy Commerce Elevation LLC säljer och distribuerar olika detaljhandelsvaror ("produkterna") till slutanvändarkunder som väljer att köpa en återkommande medlemskapsplan ("medlemmar") för att få produkterna skickade regelbundet enligt ett schema för sina egna personliga, icke -kommersiell användning ("medlemskapet"). Du får inte köpa produkter eller medlemskap för vidare distribution eller återförsäljning eller för något annat kommersiellt eller affärsmässigt syfte. Medlemskapet och alla rättigheter och privilegier som tilldelas är personliga och kan inte överföras.

3.2 Gear Elevation Gold-produkter och produktpriser. Genom att markera den här rutan i kassan godkänner du att du väljer ett medlemskap och du kommer att debiteras 15,99 USD en gång varje månad efter 30 dagar, och kommer att ha tillgång till gratisprodukter varje månad från en mängd olika märken, bara för frakt. Du kan se de aktuella tillgängliga gratisprodukterna på https://gearelevationgold.co.

3.3 Bearbetning av beställningar.Om några problem uppstår med din beställning, eller med leveransadressen eller betalningsmetoden som är kopplad till ditt medlemskap, och Energy Commerce Elevation LLC inte kan lösa problemet, kan vi meddela dig via e-post med den adress som är kopplad till ditt medlemskap. viktigt att du håller din information aktuell med en korrekt e-postadress som du regelbundet kontrollerar. Om problem uppstår med din beställning som vi inte kan lösa kan din beställning annulleras och vi kanske inte kan behandla framtida Restock Boxes förrän problemet har lösts.

 4. MEDLEMSVILLKOR OCH AVBOKNINGSPOLICY

4.1 Återkommande medlemskap; Automatisk förnyelse. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT VARJE MEDLEMSKAP FÖRNYAS AUTOMATISKT OM DU INTE AVBRYTER DET ELLER VI AVSTÄNDER ELLER AVSÄTTAR DET I ENLIGHET MED DESSA VILLKOR.

Energy Commerce Elevation LLC kommer automatiskt att förnya ditt medlemskap och debitera din betalningsmetod som du har valt och, som godkänts av dig genom att samtycka till automatisk förnyelse av ditt medlemskap under medlemsregistreringsprocessen.

Din betalningsmetod kommer att debiteras minst en hel arbetsdag före ditt nästa produktleveransdatum.

För att undvika att bli debiterad måste du avbryta ditt medlemskap i enlighet med avsnitt 4.3. Vi kommer att fortsätta att fakturera din betalningsmetod på återkommande basis tills du avbryter.

4.2 Pausa och återuppta medlemskap; Fraktfrekvens. Medlemmar kommer att skickas produkter baserat på fraktfrekvens och/eller leveransdatum som valts på deras konto.

För vissa medlemmar kan Energy Commerce Elevation LLC erbjuda möjligheten att tillfälligt pausa sina medlemskap ("Pausperiod"). Under pausperioden kommer medlemmar att förbli aktiva medlemmar, men de kommer inte att få några Energy Commerce Elevation LLC-produkter. En medlems medlemskap kan placeras på en pausperiod för antingen en, två eller tre månaders period. Under pausperioden kommer medlemmar att förbli medlem i Energy Commerce Elevation LLC, fortsätta att ta emot kommunikation från Energy Commerce Elevation LLC via e-post, men de kommer inte att debiteras någon underhålls- eller medlemsavgift. Medlemmar som befinner sig i en pausperiod kan återuppta ta emot VI-produkter genom att logga in på sitt konto och återuppta leveransen antingen omedelbart eller på sitt ursprungliga faktureringsdatum. Du kan maila alla frågor om pausperioden till oss på support@gearelevation.com.

4.3 Uppsägning av medlemskap. Om du vill avbryta din prenumeration när som helst vänligen maila oss på support@gearelevation.com eller ring oss på 888-353-8373. Avbeställningsförfrågningar som skickas in på detta sätt måste tas emot minst en hel arbetsdag före ditt nästa leveransdatum för att undvika att debiteras. Annulleringsförfrågningar som tas emot av CPI via andra kanaler kan ta upp till fem (5) arbetsdagar att behandla. Om du har några problem, vänligen maila oss på support@gearelevation.com

 


 1. ANSVAR FÖR Energy Commerce Elevation LLC OCH DESS LICENSGIVARE OCH PARTNERS. Användningen av Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna eller innehållet sker på egen risk. Innehållet i Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Energy Commerce Elevation LLC kan göra ändringar eller förbättringar när som helst.

INNEHÅLLET I  Energy Commerce Elevation LLC-TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING AVSÄKER VI ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Energy Commerce Elevation LLC GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I MATERIALET KOMMER ATT VARA AVBROTTNA ELLER FELFRIA, ATT DEFEKT KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT TJÄNSTERNA FÖR Energy Commerce Elevation LLC ELLER SERVERN SOM GÖR DET TILLGÄNGLIGT. KOMPONENTER.CPI GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTSÄTTNINGAR ANGÅENDE ANVÄNDNING AV ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET I CPI-TJÄNSTERNA I RELATION TILL DERAS RIKTIGHET, NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT SÅ DU (OCH INTE RENERGI ASSUME Elevation LLC) AV ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION.

I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS I ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TAR Energy Commerce Elevation LLC INGET ANSVAR, VARKEN I KONTRAKT ELLER TORTLIGT, FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, FÖLJD- ELLER PUNITIVA SKADOR, UTAN SKADOR FÖR FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE VINST ELLER INKOMSTER ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST I SAMBAND MED ELLER SOM UPPKOMST FRÅN NÅGON HANDLING ELLER UNDERLÅTENHET AV CPI, DESS AGENT, AFFILIATE, JOINT VENTURE PARTNERS, OBEROENDE ENTREPRENÖR PARTNER, SOM OBEROENDE ENTREPRENÖR PARTNER, AV ELLER BROTT MOT DESSA VILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICY.


 1. KONTAKT MED TREDJE PART OCH TREDJE PARTS WEBBPLATSER. Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser och webbsidor ("Tredjepartssidor"), såväl som till text, grafik, videor , bilder, musik, ljud och information som tillhör eller härrör från andra tredje parter (sammantaget "Tredjepartsapplikationer"). Företaget undersöker, övervakar eller granskar inte sidor från tredje part eller appar från tredje part för att säkerställa deras riktighet, fullständighet eller lämplighet. Företaget ansvarar inte för tredje parts sidor eller tredje parts applikationer som nås via Energy Commerce Elevation LLC Services. Du samtycker till att Energy Commerce Elevation LLC inte ska ha något ansvar med avseende på förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av affärer mellan dig och någon tredje part, eller som ett resultat av närvaron av sådan tredje part på Energy Commerce Elevation LLC Services.

Inkluderandet av hyperlänkar till tredje parts sidor eller tredjepartsapplikationer på Energy Commerce Elevation LLC Services indikerar inte företagets godkännande eller stöd därav. Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet eller fördel för användarna. Dina interaktioner med en tredje part på Energy Commerce Elevation LLC Services, eller baserat på sådan tredje parts deltagande eller närvaro på Energy Commerce Elevation LLC Services, är enbart mellan dig och den tredje parten. Energy Commerce Elevation LLC ger inga utfästelser eller garantier med avseende på innehållet, ägandet eller lagligheten av någon sådan länkad tredje parts webbplats. Om du väljer att lämna Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna för att få tillgång till tredje parts sidor eller tredjepartsapplikationer, gör du det på egen risk.


 1. ERSÄTTNING. Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Energy Commerce Elevation LLC, dess dotterbolag, licensgivare, leverantörer och tredjepartstjänsteleverantörer, och var och en av deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, entreprenörer, agenter, efterträdare och överlåtare (tillsammans "Consumer Products Innovations Parts") ofarliga från och mot alla anspråk, åtgärder, krav, skulder och förlikningar inklusive, utan begränsning, rimliga juridiska och redovisningsmässiga avgifter, som härrör från eller påstås till följd av, din användning av Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna eller innehållet, eller ditt brott mot dessa villkor. Energy Commerce Elevation LLC förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse från Användaren, i vilket fall Användaren kommer att samarbeta för att hävda alla tillgängliga försvar.

 1. ÄNDRING ELLER AVSTÄNGNING AV Energy Commerce Elevation LLC-TJÄNSTERNA. Du samtycker till att VI, efter eget gottfinnande och när som helst, kan modifiera, avbryta eller avbryta driften av VI-tjänsterna, vilken del som helst. därav eller något innehåll, tillfälligt eller permanent, utan förvarning eller ansvar gentemot dig.VI har rätt att när som helst överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan ditt skriftliga medgivande i förväg

 1. ALLMÄNT. Energy Commerce Elevation LLC gör inga anspråk på att innehållet är lämpligt eller kan laddas ner utanför USA. Tillgång till innehållet kanske inte är lagligt för vissa personer eller i vissa länder. Om du får tillgång till Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna utanför USA, gör du det på egen risk och ansvarar för efterlevnad av lagarna i din jurisdiktion. Följande bestämmelser fortlever efter utgången eller uppsägningen av dessa villkor av vilken anledning som helst: VI och dess licensgivares och partners ansvar, användningsbegränsningar, användarbidrag, inlämnande av idéer, gottgörelse, lagval, skiljedom och undantag från grupptalan och fullständigt avtal .
 2. LAGVAL. Dessa villkor regleras i enlighet med lagarna i Pennsylvania, USA, utan hänsyn till dess lagkonflikter. Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara ogiltig av någon domstol med behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor, som ska förbli i full kraft och verkan. Inget avstående från något av dessa villkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådana villkor eller andra villkor.

 1. OBLIGATORISKT AVTAL ATT SKILJA PÅ EN INDIVIDUELL BAS; AVSTÅND AV KLASS ÅTGÄRD. Läs detta avsnitt 11 (“Skilingsavtal”) noggrant. Det är en del av ditt kontrakt med Energy Commerce Elevation LLC och påverkar dina rättigheter. Den innehåller procedurer för OBLIGATORISK BINDANDE SKILJEMÅL OCH EN KLASS ÅTGÄRD.

De flesta kundproblem kan lösas snabbt och till kundens belåtenhet genom att skriva till vår kundtjänstavdelning på support@gearelevation.com. I den osannolika händelse att vår kundserviceavdelning inte kan lösa ett klagomål som du kan ha till din belåtenhet, reglerar villkoren i detta avsnitt 12 tvistlösning mellan oss.

Gäller USA: Alla kontroverser, dispyter, krav, räkningar, anspråk eller orsaker till talan (inklusive tolkningen och omfattningen av denna klausul, och skiljemöjligheten i tvisten, tvisten, kraven, räkningar, anspråk eller orsak till talan) mellan dig och företaget eller företagets anställda, agenter, efterträdare eller överlåtare, ska uteslutande avgöras genom bindande och konfidentiellt skiljeförfarande, förutom att du eller företaget kan väcka anspråk till domstol för småmål om tvisten kvalificerar sig för att prövas av en sådan domstol. Dessutom behåller varje part rätten att söka föreläggande eller andra skäliga åtgärder i en domstol med behörig jurisdiktion för att förhindra faktiska eller hotade intrång, förskingring eller kränkning av en parts upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter, patent eller andra immateriella rättigheter.

Det finns ingen domare eller jury i skiljeförfarande och skiljeförfaranden är enklare och mer begränsade än regler som är tillämpliga i domstol. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DU OCH FÖRETAGET, FÖRUTOM DE SKRÄVA UNDANTAG Ovanstående, VARJE AVSÄKAR DINA RÄTT TILL ATT STÄMMA I DOMSTOLEN, INKLUSIVE RÄTTIGHETER ATT FÅ EN RÄTTSÖKNING AV JURY ELLER ATT DELTA SOM EN ANSPRÅKANDE , SKILJEMÅL FÖR KLASSEN, PRIVAT ÅTGÄRD ELLER NÅGON ANNAN REPRESENTATIV FÖRFARANDE.

Skiveförfarande ska omfattas av U.S. Federal Arbitration Act och federal skiljedomslag, och ska genomföras av Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) i enlighet med JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures från och med 1 juli , 2014 (”JAMS-reglerna”) och som ändrats av detta avtal för att medla.JAMS-reglerna, inklusive instruktioner för att inleda skiljeförfarande, finns tillgängliga på dess webbplats på http://wwwjamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. Minimistandarderna finns tillgängliga på https://www.jamsadr.com/consumer-minimum-standards/.

Du och företaget måste följa dessa regler: (a) skiljeförfarandet ska genomföras på individuell basis och inte i en grupptalan, konsoliderad eller representativ talan och skiljemannen ska inte besluta om lättnad för hela klassen; (b) Företaget kommer att betala sina skiljedomskostnader i enlighet med JAMS regler, och i händelse av att du kan visa att kostnaderna för skiljeförfarande kommer att vara oöverkomliga jämfört med kostnader för rättstvister, kommer företaget att betala så mycket av ditt skiljeförfarande ansöknings- och utfrågningsarvoden som skiljemannen anser är nödvändiga för att förhindra att skiljeförfarandet blir oöverskådligt jämfört med kostnaden för rättstvister; (c) skiljemannen kan bevilja varje individuell lättnad eller individuell rättsmedel som är tillåtna enligt tillämplig lag; och (d) varje sida betalar sina egna advokatarvoden och kostnader såvida inte det aktuella yrkandet tillåter att den vinnande parten får betala sina arvoden och rättegångskostnader, och i sådana fall ska de utdömda arvodena och kostnaderna bestämmas av tillämplig lag.

Med undantag för underdel (a) i stycket ovan, om någon del av denna skiljedomsbestämmelse anses ogiltig, omöjlig att verkställa eller olaglig, ska resten av denna skiljedomsbestämmelse förbli i kraft och tolkas i enlighet med med dess villkor som om den ogiltiga, icke verkställbara eller olagliga bestämmelsen inte innehölls. Om emellertid subpart (a) i stycket ovan befinns vara ogiltig, omöjlig att verkställa eller olaglig, ska hela denna skiljedomsbestämmelse vara ogiltig. Om ett anspråk av någon anledning fortsätter i domstol snarare än i skiljedom, ska tvisten uteslutande föras till statlig eller federal domstol i USA i Pennsylvania.

Gäller Kanada: Efter att en tvist uppstår kan parterna som är inblandade i tvisten komma överens om att lösa tvisten med hjälp av skiljedom. Om parterna väljer att använda skiljeförfarande, ska tvister hänskjutas till ADR Institute of Canada. För en kopia av proceduren för att lämna in ett krav, eller för annan information om denna organisation, kontakta dem enligt följande: www.adrcanada.ca.


 1. MEDDELANDE OCH TA NED PROCEDURER ELLER ANSVAR OM UPPHOVSRÄTTSINFORMATION. Om du anser att någon inlämning som är tillgänglig på eller från Energy Commerce Elevation LLC Services gör intrång i din upphovsrätt, bör du meddela Energy Commerce Elevation LLC om ditt intrångsanspråk i enlighet med procedurerna nedan:

- Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du tror är kränkt. Beskriv verket och inkludera om möjligt en kopia eller platsen (t.ex. URL) för en auktoriserad version av verket;

- Identifiering av inlämningen som du anser gör intrång och dess plats. Beskriv inlämningen och förse oss med dess URL eller annan relevant information som gör att vi kan hitta inlämningen;

- Ditt namn, adress, telefonnummer och (om tillgänglig) e-postadress;

- Ett uttalande om att du i god tro tror att den klagade över användningen av verket inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;

- Ett uttalande om att informationen du har tillhandahållit är korrekt och som indikerar att "på straff för mened" är du upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad representant; och

- En signatur eller den elektroniska motsvarigheten från upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad representant.

Vi kommer att behandla varje meddelande om påstådda intrång som CPC tar emot och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämpliga lagar om immateriella rättigheter. Ett meddelande om påstådda upphovsrättsintrång ska skickas via e-post till CPC:s upphovsrättsagent på support@gearelevation.com (ämnesrad: "DMCA Takedown Request") Du kan också kontakta oss via e-post eller fax på:

Obs: Copyright Agent

Energy Commerce Elevation LLC


I ett försök att skydda upphovsrättsinnehavarnas rättigheter, upprätthåller Energy Commerce Elevation LLC en policy för uppsägning, under lämpliga omständigheter, av användare av Energy Commerce Elevation LLC-tjänster som gör upprepade intrång.

  1. AVSKÄRBARHET. Om något av dessa villkor ska anses ogiltigt, ogiltigt eller av någon anledning inte verkställbart, ska dessa villkor anses vara avskiljbara och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående villkor. Om Energy Commerce Elevation LLC inte utövar eller upprätthåller någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse i det eller något annat fall.
  2. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER. Energy Commerce Elevation LLC har rätt att när som helst överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren utan ditt skriftliga medgivande i förväg.
  3. FULLSTÄNDIG AVTAL. Förutom vad som uttryckligen anges i ett särskilt meddelande eller ansvarsfriskrivning publicerad av eller på uppdrag av Energy Commerce Elevation LLC på Energy Commerce Elevation LLC-tjänsterna, dessa användarvillkor, inklusive integritetspolicyn, utgör hela avtalet mellan dig och Energy Commerce Elevation LLC med avseende på användningen av Energy Commerce Elevation LLCs tjänster och innehåll.

 

  1. 1-års förlängd GARANTI.
 1. Vår 1-års utökade garanti är föremål för följande villkor:

  a) Du måste vara den ursprungliga köparen (originalfakturan eller e-postbeställningen kommer att krävas).
  b) Om din produkt har ett fel relaterat till ett produktionsfel, inte slitage.
  c) Du måste ha köpt produkten direkt från oss. (Köpbevis kommer att krävas för att visa ursprunget till köpet, t.ex. originalfaktura eller e-postbeställning).

  Den 1-åriga utökade garantin täcker inte följande:

  a) Lagom slitage.
  b) Felaktig skötsel, växling, felaktig användning eller oavsiktlig skada på produkten.
  c) Force majeure , såsom översvämningar och jordbävningar.
  c) Alla reparationsarbeten som utförs av obehöriga tredje parter på produkterna ogiltigförklarar alla garantier.

  Vi tar inget ansvar för tredjepartsprodukter, det vill säga vi kommer inte att ersätta skador på enheter som används tillsammans med våra produkter.

  Vårt ansvar är begränsat till reparation eller utbyte av produkten efter eget gottfinnande. Om ingen identisk produkt finns tillgänglig kommer ett lämpligt alternativ som vi bedömer att tillhandahållas. Om inget alternativ finns tillgängligt kan vi bevilja en återbetalning - det belopp som ska vara inköpsbeloppet.

  Denna garanti utesluter anspråk på oavsiktliga skador eller följdskador i samband med garantiproblemet.

  Denna garanti påverkar inte och är ett tillägg till eventuella lagstadgade rättigheter du kan ha enligt amerikansk lag.

  Kunder är skyldiga att returnera produkten till oss på begäran på egen bekostnad för inspektion, för att validera om produkten är berättigad till en ersättning enligt denna policy.

  Ersättning

  Om vi ​​anser att din produkts defekt omfattas av garantin, skickar vi en ny produkt till dig inom 30 dagar.

  Kugghjulshöjd

  Mobile Message Service Villkor och villkor

  Senast uppdaterad: 2021-10-14

  Gear Elevation mobilmeddelandetjänst ("Tjänsten") drivs av [Energy Commerce Elevation LLC] ("Gear Elevation ", "vi" eller "oss").Din användning av tjänsten utgör ditt samtycke till dessa villkor ("Mobilvillkor"). Vi kan ändra eller avbryta tjänsten eller någon av dess funktioner utan föregående meddelande. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi även ändra dessa mobilvillkor när som helst och din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandet av sådana ändringar ska utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

  Genom att samtycka till Gear Elevations SMS/textmeddelandetjänst samtycker du till att ta emot återkommande SMS/textmeddelanden med tjänsterelaterade [om du skickar reklammeddelanden: och reklammeddelanden ], inklusive [Om du skickar transaktionsmeddelanden: uppdateringar, varningar och information (t.ex. beställningsuppdateringar, kontovarningar, etc.) ] [Om du skickar reklammeddelanden: och kampanjer, specialerbjudanden och andra marknadsföringserbjudanden (t.ex. kundvagnspåminnelser)] från och på uppdrag av Gear Elevation via textmeddelanden via din trådlösa leverantör till det mobilnummer du angett, även om ditt mobilnummer är registrerat på någon statlig eller federal Ring ej-lista. Textmeddelanden kan skickas med ett automatiskt telefonuppringningssystem eller annan teknik.

  Du förstår att du inte behöver registrera dig för detta program för att göra några köp, och ditt samtycke är inte ett villkor för köp med Gear Elevation . Ditt deltagande i detta program är helt frivilligt.

  Vi tar inte betalt för tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter och avgifter i samband med textmeddelanden som tas ut av din trådlösa leverantör. Meddelandefrekvensen varierar. Standardmeddelande- och datahastigheter kan gälla från din trådlösa leverantör. Kontrollera ditt mobilabonnemang och kontakta din trådlösa leverantör för mer information. Du är ensam ansvarig för alla avgifter relaterade till SMS/textmeddelanden, inklusive avgifter från din trådlösa leverantör.

  Du kan välja bort tjänsten när som helst. [ [Om du skickar i USA eller Kanada] Sms:a det enda nyckelordskommandot STOP till [infoga ditt sändningsnummer] . [Om du skickar med ett alfanumeriskt avsändar-ID i Storbritannien eller Australien] Klicka på länken för att avsluta prenumerationen i ett textmeddelande för att avbryta. ] Du kommer att få ett engångsmeddelande om bekräftelse av att du väljer bort det. Inga ytterligare meddelanden kommer att skickas till din mobila enhet, såvida de inte initieras av dig. Om du har prenumererat på andra Gear Elevation-mobilmeddelandeprogram och vill avbryta, utom där tillämplig lag kräver annat, måste du välja bort dessa program separat genom att följa instruktionerna i deras respektive mobilvillkor. För servicesupport eller hjälp, ring 888-353-8373 eller skicka e-post till support@gearelevation.com.

  Vi kan när som helst ändra alla kortkoder eller telefonnummer som vi använder för att driva tjänsten och kommer att meddela dig om dessa ändringar. Du bekräftar att alla meddelanden, inklusive STOPP- eller HJÄLP-förfrågningar, som du skickar till en kortkod eller ett telefonnummer som vi har ändrat kanske inte tas emot och vi kommer inte att ansvara för att uppfylla förfrågningar som görs i sådana meddelanden.

  De trådlösa operatörerna som stöds av tjänsten är inte ansvariga för försenade eller ej levererade meddelanden. Du samtycker till att förse oss med ett giltigt mobilnummer. Om du får ett nytt mobilnummer måste du registrera dig för programmet med ditt nya nummer.

  I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte kommer att hållas ansvariga för misslyckad, försenad eller felriktad leverans av information som skickas via Tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller någon åtgärd du gör. kan eller kanske inte litar på informationen eller tjänsten.

  Vi respekterar din rätt till integritet. För att se hur vi samlar in och använder din personliga information, se vårt sekretessmeddelande https://gearelevation.com/pages/privacy-policy.

   

.